Działalność kółek zainteresowań 4 mar. 2019
    Od początku tego roku szkolnego w przedszkolu funkcjonuje wiele kółek zainteresowań, w których aktywnie uczestniczą dzieci. I tak na przykład na kółku plastycznym wykonują wiele prac z zastosowaniem różnego materiału, np. przyrodniczego. Na ostatnich zajęciach kółka czytelniczego dzieci słuchały różnych baśni, a następnie wspólnie wyciągały z nich morały.