Ogłoszenie 4 sty. 2020
    Informujemy, iż rozpoczynamy zapisy dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/21. Rodzice dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola pobierają druk "Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego", które można składać od stycznia do połowy lutego.
    Rodzice zapisujący dziecko po raz pierwszy  do przedszkola wypełniają "Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola" i składają go w sekretariacie przedszkola  do końca marca.
    Lista przyjętych dzieci  zostanie wywieszona w przedszkolu na tablicy Ogłoszeń w miesiącu kwietniu 2020 r.