OGŁOSZENIE 3 cze. 2020
  Szanowni Rodzice,
   
  Przypominam, że w przypadku konieczności zapewnienia opieki przedszkolnej należy zgłosić ten fakt pisemnie w formie oświadczenia (do pobrania w zakładce "COVID-19")  i dostarczyć do  przedszkola. Warunkiem uczęszczania dziecka na czas pandemii jest konieczność dostarczenia w/w oświadczenia co najmnie dwa dni wcześniej przed planowanym skorzystaniem z opieki w przedszkolu. Pierszeństwo mają dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości wykonywania pracy w formie zdalnej.
  W Przedszkolu zostały wprowadzone procedury bezpieczeństwa w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, która obowiązują od 18 maja br. Są ona dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce "COVID-19"
   
  Dyrektor Marzena Trela