OGŁOSZENIE 22 cze. 2020
    Informujemy, że przerwa wakacyjna po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym i Radą Rodziców będzie
    od 1 do 31 lipca b.r.
    Dyżur wakacyjny dla dzieci  zapisanych do naszego przedszkola będzie od 1 do 31 sierpnia