OGŁOSZENIE 21 sty. 2021
    W związku z licznymi pytaniami oraz dużym zainteresowaniem  zapisami do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/2022 informuję, że rekrutacja rozpocznie się po ukazaniu się Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej.
    Termin rozpoczęcia rekrutacji zostanie podany na stronie internetowej przedszkola oraz na  na tablicy ogłoszeń w placówce.
    Jednocześnie informuję, że o przyjęciu dziecka  do przedszkola decyduje ilość  punktów uzyskanych w procesie rekrutacyjnym na podstawie wypełnionego przez rodzica "Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola". Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce "Rekrutacja"
    dyr. Marzena Trela