Wiwat maj ! 3 maj. 2022
    Grupa Żabki przygotowała akademię z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dzieci śpiewały patriotyczne piosenki i recytowały wiersze. Dało się odczuć w ich postawie rozumienie doniosłej chwili i zaangażowanie. Wspólnie z gośćmi zaśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego przyjmując odpowiednią postawę. Ta uroczystość przybliżyła dzieciom to ważne wydarzenie jakim była Konstytucja 3 Maja.
     
                                                                            B. Nawój