Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 23 sty. 2023
  Na podstawie Zarządzenia Burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej nr 15.1803/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. rekrutacja do Przedszkoli w Gminie Dabrowa Tarnowska odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem:
   
  13 do 22 lutego 2023 r. - złożenie przez rodziców dzieci uczęszczających już do przedszkola deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu
   
  2 do 10 marca 2023 r. do godziny 14.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  Termin uzupełniający 16 do 21 sierpnia 2023 r. do godziny 14.00
   
  13 do 17 marca 2023 r. - weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  W terminie uzupełniającym 22-23 sierpnia 2023 r.
   
  17 marca 2023 r. o godzinie 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  Termin uzupełniający: 23 sierpnia 2023 r. o godzinie 14.00
   
  20 do 24 marca 2023 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata zakwalifikowanego woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia
   
  Nie złożenie wniosku „Woli przyjęcia dziecka do przedszkola” powoduje skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych.
   
  Termin uzupełniający: 24 do 28 sierpnia 2023 r. do godziny 14.00
   
  28 marca 2023 r. o godzinie 14.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych oraz
  • Informacji o liczbie wolnych miejsc
  Termin uzupełniający: 29 sierpnia 2022 r. do godziny 14.00