News
   
   
  Radosnych Świąt Narodzenia Pańskiego,   
  pomyślnego Nowego Roku, a także wielu miłych chwil 
  spędzonych w gronie najbliższych,  
  życzą:
  Dyrekcja, grono pedagogiczne
  i wszyscy pracownicy Przedszkola nr 1.
   
   
   
  kategoria: News
  Dzieci z kółka muzycznego życzą kolegom i koleżankom, wszystkim rodzicom oraz dyrekcji wraz z gronem pedagogicznym Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
   
  Zapraszamy do obejrzenia naszych tańców:
  Film 1                        Film 4
  Film 2                        Film 5
   
  kategoria: News

  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału
  w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
  organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
  TEMAT KONKURSU: „Ozdoba Bożonarodzeniowa”     
        
   
   
  CELE KONKURSU:
  • propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia;
  • stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej;
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników;
  • wzbudzanie emocji, radości w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzeni.
   
  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych wraz z rodzicami
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę
  3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna
  4. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko, nazwa przedszkola oraz grupy
  5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie wizualne, dobór i            wykorzystanie materiałów, wkład i estetyka pracy.
  6. Prace należy dostarczyć do budynku Przedszkola nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 13.12.2022 r. 
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2022r.
  8. Po zakończeniu konkursu dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do poszczególnych placówek.
  9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola
  10. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.
   
  UWAGI   KOŃCOWE:
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na organizatora prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu oraz akceptację warunków regulaminu.
                                                                                          
                              Organizatorzy konkursu: B. Fijał, A. Miś, A. Górka
   
  kategoria: News

  W związku z przypadającym na 21 listopada „Dniem Życzliwości” ogłaszamy konkurs na najładniejsze zdjęcie pt. „Życzliwość w kadrze”.
  Regulamin konkursu fotograficznego pt. „Życzliwość w kadrze”:
   
  Temat: Tematem konkursu jest wykonanie fotografii ukazującej sposoby okazywania życzliwości, dobra, wzajemnego szacunku, tolerancji, pomocy innym osobom.
   
  Cele: 
  - kształtowanie postaw życzliwości, dobroci, koleżeństwa,
  - upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki
  - próba uchwycenia i zatrzymania w obiektywie wartości pozytywnych.
   
  Format: format zdjęcia dowolny
   
  Termin składania prac: 24.11.2022
   
  Ocena: Oceny dokona jury konkursu. Oceniane będzie: zgodność z tematem oraz wyraz artystyczny fotografii. Za najlepsze zdjęcia przewidziano nagrody!
   
  Zgłoszone prace zostaną wykorzystanego do prezentacji na stronie internetowej przedszkola.  Fotografia nie może naruszać praw autorskich osób trzecich oraz dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione. Jeśli na fotografii pojawi się jakaś osoba należy dołączyć pisemną zgodą osoby fotografowanej na publikację jej wizerunku.
   
  Nie zwlekaj ! – biegnij po aparat, pstrykaj fotki. Zaprezentuj swoje spojrzenie na życzliwość!
   
                                                                        E. Mach, A. Szkotak
   
  kategoria: News