covid-19
  OŚWIADCZENIE RODZICA
   
  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
  https://bit.ly/2T2OshJ
  Aneks nr 3 - tutaj 
   
  PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK
  https://bit.ly/2ySFjBB
   
  PROCEDURA KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL A DYREKTOR, NAUCZYCIEL A RODZIC
  https://bit.ly/3cuMmPp
   
  PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU
  https://bit.ly/2LmjY6l
   
  PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW
  https://bit.ly/2YXMG5q
   
  TABELA POMIARU TEMPERATURY
  https://bit.ly/35Xpupo

  PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19 U DZIECKA
  https://cutt.ly/PROCEDURA

  ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PROCEDURY KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL A DYREKTOR, NAUCZYCIEL A RODZIC
  https://cutt.ly/ZALACZNIK_1

  ZGODA RODZICA NA POMIAR TEMPERATURY
  https://cutt.ly/ZGODA-RODZICA
   
  ANEKR NR 4 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII aktualizacja z dn. 10.10.2020 r.
   
  ANEKS NR 5 DO PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII