Kadra przedszkola
  W Przedszkolu zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 12 nauczycielek, w tym dyrektor. Wszystkie nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje, wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat, oraz doświadczenie pedagogiczne. Cała kadra pedagogiczna dba o doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i zespołach samokształceniowych.
   
  10 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna nauczycielka jest w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i jedna nauczycielka posiada stopień nauczyciela kontraktowego.
   
  mgr Marzena Trela - dyr. Przedszkola
  mgr Barbara Fijał (dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki)
  mgr Elżbieta Mach
  mgr Anna Miś
  mgr Krystyna Guzy
  mgr Anna Szkotak
  mgr Dominika Ryczek
  mgr Justyna Baran
  mgr Karolina Walat
  Dorota Piątek
  Anna Górka
  Barbara Nawój
  Barbara Soja
   
  mgr Karolina Walat - nauczyciel j. angielskiego
   
  mgr Anna Janiszewska-Dudek - pedagog
  wtorek 8.00 - 13.00
  czwartek  8.00 - 13.00
   
  mgr Aleksandra Mikuła - logopeda
  poniedziałek 8.00 - 13.00
  piątek 8.00 - 13.00
   
  mgr Agnieszka Kądzielawa - psycholog
  wtorek 08.00 - 12.00
   
  mgr Lucyna Bochenek - katecheta
  ponidziałek od 8.00 - 11.30
   
  Personel administracyjno - obsługowy :
  Marta Mol - intendentka 
  Wioletta Lichorobiec - intendentka (w zastępstwie p. M. Mol)
  Dorota Chojnacka - pomoc nauczycielska
  Lucyna Moździerz - pomoc nauczycielska
  Mirosława Wenc - woźna oddziałowa
  Anna Banaś - woźna oddziałowa
  Barbara Banaś - woźna oddziałowa
  Teresa Banaś - woźna oddziałowa
  Władysława Kochanek- kucharka
  Wiesława Łabędzka - kucharka
  Małgorzata Skrzyniarz - kucharka
  Małgorzata Stachura - pomoc kuchenna
  Józef Szkotak - pracownik techniczny