Kadra przedszkola
  W Przedszkolu zatrudnionych jest w pełnym wymiarze 12 nauczycielek, w tym dyrektor. Wszystkie nauczycielki posiadają wymagane kwalifikacje, wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjat, oraz doświadczenie pedagogiczne. Cała kadra pedagogiczna dba o doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy z dziećmi uczestnicząc w różnego rodzaju kursach, warsztatach i zespołach samokształceniowych.
   
  10 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna nauczycielka jest w trakcie odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego i jedna nauczycielka posiada stopień nauczyciela kontraktowego.
   
  mgr Marzena Trela - dyr. Przedszkola
  mgr Barbara Fijał (dodatkowe kwalifikacje z oligofrenopedagogiki)
  mgr Elżbieta Mach
  mgr Anna Miś
  mgr Krystyna Guzy
  mgr Anna Szkotak
  mgr Dominika Ryczek
  Dorota Piątek
  Anna Górka
  Barbara Nawój
  Barbara Soja
  Ilona Mamuszka - nauczyciel j. angielskiego
   
  mgr Anna Janiszewska-Dudek - pedagog
  wtorek 8.00 - 13.00
  czwartek  8.00 - 13.00
   
  mgr Aleksandra Mikuła - logopeda
  poniedziałek 8.00 - 13.00
  piątek 8.00 - 13.00
   
  mgr Karolina Furtak - psycholog
  środa 11.00 - 13.00
   
  mgr Lucyna Bochenek - katecheta
  ponidziałek od 8.00 - 11.30
   
  Personel administracyjno - obsługowy :
  Marta Mol - intendentka 
  Dorota Chojnacka - pomoc nauczycielska
  Lucyna Moździerz - pomoc nauczycielska
  Mirosława Wenc - woźna oddziałowa
  Wioletta Lichorobiec - woźna oddziałowa
  Teresa Banaś - woźna oddziałowa
  Władysława Kochanek- kucharka
  Wiesława Łabędzka - kucharka
  Małgorzata Skrzyniarz - kucharka
  Józef Szkotak - pracownik techniczny