OGŁOSZENIE 17 paź. 2019
    PRZYPOMINAMY, ŻE OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE - ŻYWIENIE I STAŁĄ OPŁATĘ  - NALEŻY DOKONYWAĆ DO DNIA 10 KAŻEGO MIESIĄCA.
    PROSZĘ O JAK NAJSZYBSZE DOKONANIE WPŁAT PRZEZ RODZICÓW, KTÓRZY JESZCZE NIE WPŁACILI PIENIĘDZY