Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Opłaty

Zgodnie z uchwałą R. M. Nr XXV/355/20, z 2020r. ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.

  1. Za świadczenia przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej, która odbywa się w godzinach od 8.00-13.00 – opłata za dziecko wynosi 1.00 zł za godzinę dla dzieci od 3-5 lat.
  2. Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie wynosi 8 zł: śniadanie – 2 zł; obiad – 4.00 zł; podwieczorek – 2 zł.