Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Przedszkole

Przedszkole Nr 1 znajduje się w centrum miasta Dąbrowa Tarnowska przy ul. Jakuba Bojki 4. Powstało w 1952 r. jako placówka opiekuńczo – wychowawcza. Położenie jest bardzo korzystne ze względu na bliskie sąsiedztwo ze Szkołą Podstawową, Kościołem, Urzędem Gminy oraz Parkiem Miejskim.

Organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Tarnowska, organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Krakowie, Delegatura w Tarnowie.

Przedszkole mieści się w budynku jednopiętrowym, wolnostojącym – powierzchnia użytkowa 1087,2 m, otoczone jest dużym ogrodem. Na parterze przedszkola znajdują się: pokój dyrektora, pokój intendenta, dwie sale zabaw dla dwóch grup, sypialnia dla dzieci 3-letnich, sala do zajęć rytmicznych, toaleta dla personelu i dzieci, łazienka. Na piętrze znajdują się cztery sale zabaw dla dzieci 5-6 letnich, biblioteka dziecięca, świetlica, toaleta, łazienka oraz przestronny holl. Sale są wielofunkcyjne, duże, jasne, wysokie, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone i estetyczne. Zagospodarowane są również piwnice budynku po generalnym remoncie w 1986 r., w których znajduje się kuchnia wraz z zapleczem kuchennym, dwie szatnie dla dzieci oraz duża jadalna dla 4,5,6 – latków.

Wokół budynku znajduje się ogród przedszkolny, wyposażony w huśtawki, przeplotnie, karuzelę, piaskownicę, ławki i stoliki ogrodowe. W ogrodzie rosną drzewa owocowe, krzewy oraz rabaty kwiatowe.

Przedszkole organizuje wiele imprez i uroczystości z udziałem rodziców, takich jak: święto pieczonego ziemniaka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Rodziny, Pożegnanie starszaków, konkursy recytatorskie, itp. Dzieci wraz z nauczycielami nawiązują współpracę z różnymi instytucjami publicznymi naszego miasta tj. Muzeum Powiśla Dąbrowskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, Szkołą Podstawową, Policją, Strażą Pożarną, Ośrodkiem Zdrowia, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz zakładami użyteczności publicznej. Przedszkole jest instytucją otwartą, umożliwiającą kontakt ze wszystkimi potrzebującymi rady, pomocy w sprawach wychowania i nauczania dzieci do 7 roku życia. Realizacja zadań wychowawczo – opiekuńczych odbywa się przy współudziale rodziców i środowiska.

Placówka nasza wobec rodziców pełni rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze, dostarczamy wiedzy pedagogicznej i uwrażliwiamy na potrzeby i możliwości dziecka. W urzeczywistnienie naszej misji zaangażowany jest cały personel pedagogiczny, administracyjno – obsługowy, jak również rodzice, a efektem naszej wspólnej pracy jest przedszkole, w którym dzieci czują się ważne, bezpieczne i do którego przychodzą z radością.

W pracy z dziećmi realizujemy podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne zatwierdzone przez MEN – są to: „Nasze Przedszkole” – Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci – M. Kwaśniewska, W. Żaba – Żabińska, wyd. „MAC Edukacja, „Nazywanie świata. Odimienna metoda nauki czytania” – Irena Majchrzak. Ponadto nauczyciele włączają do zajęć edukacyjnych elementy kinezjologii edukacyjnej, wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęć ruchowych wg W. Sherbourne, Labana, Bogdanowicz, oraz pedagogiki zabawy, „Program nauczania języka angielskiego w przedszkolu” – A. Studencka, M. Jaroszek