Aktualności
  Miłe chwile na Sali Audytoryjnej MBP w czwartkowe przedpołudnie 14 czerwca br. spędzili uczestnicy V edycji spotkań czytelniczych pod hasłem „Poranek z Bajką” organizowanych przez Oddział dla Dzieci. „Leśne Ludki” i „Motylki” z naszego przedszkola w towarzystwie swoich rówieśników uroczyście zakończyli Poranki w roku szkolnym 2017/2018.
  Podczas comiesięcznych ranków zaczytywali się przedszkolacy w opowieściach m.in. o mleczakach, strachu, liściach, ważce i innych bohaterach oraz okolicznościowych świętach. Niejednokrotnie bajki i wiersze czytali zaproszeni goście, którzy z racji wykonywanych zawodów i pasji mogli dzieciom jeszcze bardziej przybliżyć tematykę czytanek. Bibliotekę odwiedzili także uczestnicy dąbrowskiego Dziennego Domu „Senior+”, którzy przypomnieli dzieciom najpiękniejsze opowieści z ich dzieciństwa. Częstymi lektorami bajkowych historyjek i animatorami zabaw byli uczestnicy oraz wychowawcy 6-24 Hufca Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej. Ten finałowy „Poranek z Bajką” to nie tylko czas wspomnień, ale i wyrazów wdzięczności. Dyrektor MBP pani Jadwiga Kusior złożyła na ręce dyrektor naszego przedszkola pani Marii Kazek podziękowanie za aktywny udział dzieci w tych spotkaniach oraz za zaangażowanie pań: Anny Miś, Anny Górki i Dominiki Banaś w  pomoc w realizacji i przeprowadzaniu czytań. Uroczystość uświetnił występ słowno-muzyczny „Tropicieli” pod opieką pani Barbary Nawój. Najmłodsi pokazali również swe talenty taneczne. Po salwie braw dla przedszkolaków nastąpiło wręczenie dyplomów uczestnikom akcji. Gratulacje za udział wręczał dzieciom zastępca burmistrza Dąbrowy Tarnowskiej pan Stanisław Ryczek i dyrektor MBP.
  Źródło: MBP
   
  kategoria: Galeria
  W środę 13 czerwca przedszkolaki z grup "Motylki" i "Leśne Ludki" wraz z wychowawczyniami Anną Górką i Anną Miś wyjechały na wycieczkę do Zalipia, które od dawna słynie z malowanych chat. Zwiedzanie malowanej wsi przedszkolaki rozpoczęły od warsztatów plastycznych w Domu Malarek, gdzie malowały farbami za pomocą specjalnie przygotowanego patyczka - moczonego i ubitego samodzielnie kamieniem. Dzieci zwiedziły także najsłynniejszy dom w całym Zalipiu - zagrodę Felicji Curyłowej oraz kościół parafialny. Pobyt w Zalipiu zakończył się zabawą na placu zabaw
  kategoria: Galeria
  Zapraszamy rodziców dzieci uczęszczających naszego przedszkola na spotkanie informacyjne dotyczące udziału w projekcie „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli  w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych RPMP .10.01.02-12-0176/17.
  Termin spotkania – 13 czerwca 2018, o godz. 13.00

  W spotkaniu mogą wziąć udział rodzice, których dzieci:
  – uczęszczają do naszego Przedszkola,
  – posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz posiadają orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności w stopniu głębokim.
  Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem: 14 655 92 26
   
  Projekt „Wzbogacenie oferty miejskich przedszkoli nr 1 i 2 w Dąbrowie Tarnowskiej, w tym przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych, RPMP.10.01.02-12-0176/17” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2012, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencja Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.2, z Europejskiego Funduszu Społecznego.
   
  kategoria:
  W dniu 5 czerwca przedszkolaki z grup „Tropiciele” i „Wesołe Misie” uczestniczyły w wycieczce do Zalasowej. W tej malowniczej miejscowości znajduje się Wioska Indian. Po przyjeździe na miejsce dzieci brały udział w ciekawych zabawach integracyjnych na powietrzu. Przedszkolaki dowiedziały się o życiu Indian, ich zwyczajach i tradycjach. Mogły również pojeździć na małym kucyku i zrobić zakupy w sklepiku. Dzieci chętnie zjadły kiełbaski z grilla czyli indiańskie „hot-dogi”. Wszystkim towarzyszył dobry humor i przedszkolaki oraz rodzice-opiekunowie byli bardzo zadowolone z wycieczki.
  kategoria: Galeria