Aktualności
  Woda jest niezbędna w każdym aspekcie życia człowieka. Od jej czystości, dostępności
  zależna jest szansa na zdrowe i godne życie. Ogromne ilości wody są zużywane każdego dnia w
  rolnictwie, przemyśle i hodowli zwierząt. ONZ uznała dostęp do wody i sanitariów, jako prawo
  każdego człowieka. Jednakże setki milionów ludzi na świecie nadal nie ma dostępu do bezpiecznej
  wody pitnej, sanitariatów i punktów mycia rąk . Stąd tak ważne jest , od najmłodszych lat wpajanie
  wiedzy na temat co możemy zrobić, jak możemy pomóc , aby poprzez świadome wybory ograniczyć
  zużycie wody.
  Grupa 5-latków „Leśne Ludki „ wzięła udział wraz z Polską Akcją Humanitarną w Światowym Dniu
  Wody
  . Zrealizowaliśmy temat: „Woda nie tylko w kranie”.
   
  Zagadnienia dotyczyły między innymi:
  - świadomości ile wody zużywamy w codziennym życiu,
  - wiedzy, że do produkcji ubrań, sprzętów elektronicznych , hodowli zwierząt wykorzystywana jest
  woda w ogromnych ilościach,
  - świadomości, że ograniczając konsumpcję, oszczędzamy wodę, a nasze osobiste wybory wpływają
  na globalne zużycie wody.
  Dzieci obejrzały też film edukacyjny „Oszczędzanie wody to za mało”, wzięły udział w różnorodnych
  aktywnościach  które przybliżyły im ten temat. Poznały znaczenie wyrażeń: wirtualna woda, ślad
  wodny oraz zasoby wodne.

  Pamiętajmy o tym, że codzienne małe decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym
  świecie, bo to my wyczerpujemy wodę w zawrotnym tempie.
                             
                                          Barbara Fijał
  kategoria:

           21 marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Zespołu Downa. Data ta nie jest przypadkowa, ponieważ nawiązuje do obecności u osób
  z Zespołem Downa dodatkowego, trzeciego chromosomu w 21 parze.
           Tego dnia  dzieci uczestniczyły w zajęciach, których celem było zwiększenie świadomości na temat życia i potrzeb osób z Zespołem Downa.
           Solidaryzując się z osobami chorymi założyliśmy kolorowe skarpetki , które symbolizują niedopasowanie społeczne i genotypowe.
   
                                                                                       Pedagog
                                                                             Anna Janiszewska-Dudek
   
  kategoria: Galeria

  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału                                                 
   w rodzinnym konkursie plastycznym organizowanym
  przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.
   
  TEMAT KONKURSU: „OZDOBA WIELKANOCNA”  
           
   
  Cele konkursu: Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą. Kształtowanie inwencji twórczej oraz wyobraźni. Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. Umiejętność współpracy, integracja rodziny.
   
  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola.
  • Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
  • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
  • Ozdoba powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
   imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.
  • Prace konkursowe  należy dostarczać wychowawcom grup lub organizatorom konkursu w terminie do 27.03.2023r.
  • Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatora.
  • Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie wizualne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład i estetyka pracy.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.03.2023r.
  • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.
   
  UWAGI KOŃCOWE:
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na organizatora prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu oraz akceptację warunków regulaminu.
   
  Organizatorzy: Barbara Fijał, Anna Miś, Anna Górka
   
  Serdecznie zapraszamy!  
  kategoria: News
  W ostatnią środę, w ramach programu rozwoju czytelnictwa, odbyło się w  przedszkolu spotkanie autorskie z panem Sławomirem Batorem. Pan Sławomir jest autorem, niedawno wydanej książki pt. "Dąbrowa Tarnowska w legendach i opowiadaniach". W spotkaniu brały udział dzieci ze starszych grup - 5-latki i 6-latki. Autor przeczytał dzieciom fragment książki, co wzbudziło ogromne zainteresowanie, a także opowiadał o swoim stroju, o rycerzach, i legendach. 
  kategoria: Galeria