Aktualności

  Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału
  w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
  organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej
  TEMAT KONKURSU: „Ozdoba Bożonarodzeniowa”     
        
   
   
  CELE KONKURSU:
  • propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia;
  • stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej;
  • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników;
  • wzbudzanie emocji, radości w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzeni.
   
  ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:
  1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych wraz z rodzicami
  2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę
  3. Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna
  4. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko, nazwa przedszkola oraz grupy
  5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów: oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie wizualne, dobór i            wykorzystanie materiałów, wkład i estetyka pracy.
  6. Prace należy dostarczyć do budynku Przedszkola nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 13.12.2022 r. 
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2022r.
  8. Po zakończeniu konkursu dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do poszczególnych placówek.
  9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola
  10. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.
   
  UWAGI   KOŃCOWE:
  Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na organizatora prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu oraz akceptację warunków regulaminu.
                                                                                          
                              Organizatorzy konkursu: B. Fijał, A. Miś, A. Górka
   
  kategoria: News
  W poniedziałek 21 listopada obchodziliśmy w przedszkolu Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Tego dnia przedszkolaki z grup Krasnoludki, Trefliki, Biedronki i Wesołe Nutki były ubrane na niebiesko. W każdej grupie zostały przeprowadzone zajęcia uświadamiające dzieciom ich prawa. Wszystkie te grupy wzięły udział w ciekawych aktywnościach, grach dydaktycznych i zabawach. Dzieci miały okazję, dowiedzieć się o tym, że mają liczne prawa min.: prawo do radości, uśmiechu, zabawy, spokojnej nauki i ciekawego poznawania otaczającego nas świata. Przedszkolaki za pomocą odcisku ręki w niebieskim kolorze dały dobry przykład o tym, że znają swoje prawa. Mamy nadzieję, że wiedza o prawach dziecka plus poczucie własnej wartości, oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.
  kategoria: Galeria
  16 listopada odbyło się pierwsze spotkanie kółka teatralnego. Rozmawialiśmy o emocjach, słuchaliśmy wierszy, naśladowaliśmy ruchem piosenki. Zajęcia będą odbywać się w środy. Kółko prowadzi pani B. Nawój.
  kategoria: Galeria
  Wtorkowe przedpołudnie dzieci z grupy Sówki spędziły w bibliotece. Podczas bardzo ciekawych zajęć przedszkolaki poznały współczesnego autora książek dla dzieci Wojciecha Widłaka oraz wybranych bohaterów jego utworów. Dzieciom bardzo spodobało się to miejsce i obiecały częściej je odwiedzać.
   
                                E. Mach
  kategoria: Galeria