Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca zespołowa lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.
8.30 – 8.40 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, dyżury.
8.40 – 9.15 Śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych.
9.15 – 9.45 Działalność edukacyjna zgodna z podstawą programów, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.
9.45 – 10.00 Gry i zabawy ruchowe.
10.00 – 11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztukę, muzykę, literaturę, zabawy dowolne.
– Zajęcia z języka angielskiego.
– Zajęcia z religii.
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu, czynności porządkowo-higieniczne.
11.30 – 12.30 Obiad.
12.00 – 14.00 Dzieci 3-letnie (całodzienne) leżakowanie.
12.00 – 13.00 Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki, czytanej bajki, zabawy dowolne na sali lub na powietrzu (grupy pięciogodzinne).
12.30 – 14.00 Zabawy dowolne na sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp. Zabawy ruchowe, konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcją wzroków i słuchów, działalność plastyczna, zabawy kołowe.
14.00 – 14.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe do posiłku.
14.15 – 14.30 Podwieczorek.
14.30 – 16.30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.