Zajęcia opiekuńcze dla dzieci od 25 maja 19 maj. 2020
    Rodzice, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od dnia 25-05-2020 proszeni są o pobranie oświadczenie i osobiste dostarczenie podpisanego do przedszkola do dnia 21.05.2020r. (czwartek). Jest to warunek przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze. Stosując się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, aby zachować obowiązujące zalecenia, do przedszkola może uczęszczać maksymalnie 41 dzieci (podzielonych na 5 grup). Jeżeli będzie w którymś momencie taka sytuacja, że chętnych będzie więcej niż miejsc, dzieci będą kierowane do innych placówek. Dlatego w pierwszej kolejności do przedszkola będą przyjmowane dzieci, których obydwoje rodzice pracują i nie mają możliwości podjęcia pracy zdalnej. Proszę zapoznać się też z procedurami, jakie obowiązują obecnie w przedszkolu. Oświadczenie rodziców oraz wszyskie procedury zamieszcznoe są w zakładce "COVID-19"
    Prosimy, aby w oświadczeniu koniecznie zaznaczyć w jakich godzinach dziecko będzie w przedszkolu, ponieważ na tej podstawie będą tworzone grupy.
    W razie pytań prosimy o kontakt :
    14 655 92 26 - przedszkole
    781 027 761 - bezpośrednio do dyrektora przedszkola