Zapraszamy do konkursu plastycznego 13 lut. 2021
  Zapraszamy dzieci oraz ich rodziców do udziału w konkursie plastycznym pt. „Rodzinne podróże po Polsce”.

  Regulamin konkursu:

  Cele konkursu:
  - przybliżenie ciekawych miejsc
  - rozwijanie zainteresowania podróżami po Polsce
  - rozbudzanie wrażliwości na piękno regionów Polski
  - kształtowanie wrażliwości estetycznej, inwencji i wyobraźni twórczej
   
  Technika:
  Praca może być wykonana dowolną techniką zarówno płaską – pastele, kredki, farby, collage, grafika jak i przestrzenną
   
  Uczestnicy:
  Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola wraz z rodzicami
   
  Termin:
  Prace należy dostarczać wychowawcom grup lub organizatorom konkursu w terminie od 22.02.2021r. do 05.03.2021r.
   
  Warunki konkursu:
  Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę. Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz podać nazwę grupy dziecka, a także przedstawionego miejsca. Metryczka powinna znaleźć się na odwrocie pracy. 
   
  Rozstrzygnięcie konkursu:
  Prace konkursowe zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
  Zwycięzcy otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe. Prace zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola.
   
  Organizatorzy:   
  Elżbieta Mach, Aleksandra Mikuła, Barbara Nawój