Świąteczny konkurs plastyczny 19 lis. 2021
  Konkurs goni konkurs, ale Święta tuż tuż, więc nie ma co zwlekać z konkursem bożonarodzeniowym :) 
   

  ZAPRASZAMY DZIECI WRAZ Z RODZICAMI DO UDZIAŁU W GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM ORGANIZOWANYM  PRZEZ PRZEDSZKOLE NR 1 W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ
   
  TEMAT KONKURSU: „ ŚWIĄTECZNE ANIOŁKI I SKRZATY"   
   
  CELE KONKURSU:
  Pielęgnowanie zwyczajów i tradycji Świąt Bożego Narodzenia. Stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej.Rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników.
   
  WARUNKI UCZESTNICTWA:
  Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych.
  Technika, wielkość i materiał wykonania prac konkursowych - dowolny
  Świąteczne ozdoby należy podpisać imieniem i nazwiskiem dziecka, podać nazwę przedszkola oraz grupy.(dopuszcza się ich wykonanie wspólnie z rodzicami)
  Ozdoby będą oceniane według następujących kryteriów: ogólne wrażenie artystyczne,  dobór i wykorzystanie materiałów,  oryginalność pomysłu,
  wkład i estetyka pracy.
   
  Prace należy dostarczyć do Przedszkola nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej do dnia 13.12.2021r. 
  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15.12.2021r.
   
  Po zakończeniu konkursu dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do poszczególnych placówek ( do 5-ciu dni).
  Wszystkie ozdoby zostaną przekazane na kiermasz bożonarodzeniowy organizowany w Przedszkolu nr 1.
   
  UWAGI KOŃCOWE:
  Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu. Przypominamy jednocześnie, że w czasie trwania konkursu obowiązują wszystkie aktualne zasady i ograniczenia związane z epidemią koronawirusa.
   
   
                                                                                          Organizatorzy: Barbara Fijał, Anna Miś, Anna Górka