Opłaty za przedszkole
    Zgodnie z uchwałą R. M. Nr XXV/355/20, z  2020r.  ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
    1. Powyżej pięciogodzinnej podstawy programowej obowiązującej od godziny 8.00 - 13.00 -  opłata za dziecko wynosi 1.00 zł za godzinę dla dzieci od 3-5 lat.
    2. Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie wynosi 6 zł: śniadanie - 1.50 zł; obiad - 3.00 zł; podwieczorek - 1.50 zł.