Opłaty za przedszkole
    Zgodnie z uchwałą R. M. Nr XXV/355/20, z  2020r.  ulega zmianie opłata za pobyt dziecka w przedszkolu.
    1. Za świadczenia przekraczające bezpłatną realizację podstawy programowej, która odbywa się w godzinach od 8.00-13.00  -  opłata za dziecko wynosi 1.00 zł za godzinę dla dzieci od 3-5 lat.
    2. Stawka żywieniowa za 3 posiłki dziennie wynosi 8 zł: śniadanie - 2 zł; obiad - 4.00 zł; podwieczorek - 2 zł.
     
    opłaty  oraz