Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Ogłaszamy konkurs na ozdobę wielkanocną

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału
 w rodzinnym konkursie plastycznym, organizowanym przez

 Przedszkole Nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Regulamin konkursu:       

Temat konkursu: „Ozdoba wielkanocna”           

 

Cele konkursu:

 • kultywowanie tradycji i zwyczajów związanych z Wielkanocą
 • kształtowanie inwencji twórczej oraz wyobraźni
 • pozyskiwanie rodziców do współpracy z przedszkolem
 • budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi
 • umiejętność współpracy, integracja rodziny.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:  

 • Uczestnikami konkursu mogą być dzieci z każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola.
 • Materiały i technika wykonania pracy jest dowolna.
 • Każdy uczestnik może złożyć jedną pracę.
 • Ozdoba powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
  imię i nazwisko dziecka oraz nazwa grupy.
 • Prace konkursowe należy dostarczać wychowawcom grup lub organizatorom konkursu

w terminie do 08.03.2024r.

 • Oceny prac konkursowych dokona Komisja powołana przez organizatora.
 • Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie wizualne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład i estetyka pracy.

 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.03.2024r.
 • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.

 

UWAGI KOŃCOWE:
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na organizatora prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu oraz akceptację warunków regulaminu.

 

Organizatorzy konkursu : B. Fijał, A. Miś, A. Górka