Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Zapraszamy do konkursu

Regulamin konkursu recytatorskiego dla przedszkolaków 

„ Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe”

 

Cel konkursu:

Celem konkursu jest kształtowanie właściwych postaw dzieci, wychowanie ku wartościom oraz uwrażliwienie na prawdę i dobro.  Celem konkursu jest też rozwijanie zdolności recytatorskich, zachęcanie do publicznych występów oraz uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:

Uczestnikami konkursu mogą być przedszkolaki z każdej grupy wiekowej naszego przedszkola

Warunki konkursu:

Uczestnik recytuje wiersz. Przy zgłaszaniu uczestnika konkursu należy podać tytuł i autora przygotowanego wiersza. Tematyka utworów ma być związana z takimi wartościami jak: dobro, pomoc, życzliwość, uczciwość, szlachetność , prawda, przyjaźń, miłość, pracowitość, odwaga, szacunek, tolerancja. Może również ośmieszać  niewłaściwe zachowania. Utwory mogą zawierać morał płynący z wiersza.

Termin:

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 listopada. Dzieci można zgłaszać do wychowawcy lub organizatorów.

Kryteria oceny:

Kryteria oceny to: dobór utworu, jego pamięciowe opanowanie, interpretacja oraz ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój)

Rozstrzygnięcie konkursu:

Konkurs odbędzie się dnia 24 listopada w dwóch kategoriach wiekowych:  dzieci młodsze – 3-4 latki, dzieci starsze – 5-6 latki. Każdy uczestnik prezentuje wiersz dowolnego autora. Występy uczestników zostaną ocenione przez powołaną komisję konkursową. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

 

                                                              Organizatorzy:    Elżbieta Mach,  Anna Szkotak