Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Ogłaszamy konkurs patriotyczny

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W KONKURSIE PLASTYCZNO-TECHNICZNYM

„MOJA MAŁA OJCZYZNA”

I. Cele konkursu :

  • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej.
  • promowanie postaw patriotycznych u dzieci.
  • upowszechnianie dziecięcej twórczości w środowisku społecznym
  • rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną.

 

II. Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 3-4 letnich z Przedszkola nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

2. Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej. Pracę może wykonać: rodzic z dzieckiem. Praca płaska lub przestrzenna, technika dowolna, format A3, A4. Ma to być krajobraz, symbole narodowe, miejsce itp. (farby, kredki, wyklejanka, wydzieranka itp.) wg własnego pomysłu.

3.Każda praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie pracy:

4.Tytuł pracy, imię i nazwisko uczestnika, grupa przedszkolna, wiek.

5.Prace należy dostarczać osobiście do Pauliny Sajdera-Kiwior, Anny Szkotak lub Doroty Piątek do dnia 22.04.2024r

 

III. Rozstrzygnięcie konkursu:

  • Ogłoszenie wyników nastąpi: 24.04.2024r
  • I, II i III miejsce zostanie nagrodzone.
  • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób. 
  • Prace pozostają do dyspozycji organizatorów, a dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich publikację.

 

Paulina Sajdera-Kiwior, Anna Szkotak, Dorota Piątek