Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Ozdoba Bożonarodzeniowa – ogłaszamy konkurs

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do udziału

w GMINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM
organizowanym przez Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

 

TEMAT KONKURSU: „Ozdoba Bożonarodzeniowa”           

CELE KONKURSU:

 • propagowanie tradycji związanej z tematyką świąt Bożego Narodzenia;
 • stwarzanie okazji do rodzinnej działalności artystycznej;
 • rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczestników;
 • wzbudzanie emocji, radości w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych wraz z rodzicami.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedna pracę.
 3. Materiały i technika wykonania pracy – dowolna.
 4. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko,
  nazwa przedszkola oraz grupy.
 5. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
  oryginalność i pomysłowość, ogólne wrażenie wizualne, dobór i wykorzystanie
  materiałów, wkład i estetyka pracy.
 6. Prace należy dostarczyć do budynku Przedszkola nr1 w Dąbrowie Tarnowskiej
  do dnia 11.12.2023r. 
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.12.2023r.
 8. Po zakończeniu konkursu dyplomy i nagrody zostaną dostarczone do poszczególnych placówek.
 9. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej przedszkola.
 10. Prace pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu, zostaną wystawione na kiermaszu świątecznym, z którego dochód zostanie przeznaczony na potrzeby przedszkola.

UWAGI KOŃCOWE:

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na: przeniesienie na organizatora
 prawa własności złożonych prac, przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie dotyczącym konkursu oraz akceptację warunków regulaminu.

                                                                                                         

                                                                                                    Organizatorzy konkursu: B. Fijał, A. Miś, A. Górka