Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Porady Logopedy

Nasze przedszkole bierze udział w ogólnopolskim projekcie logopedycznym pod hasłem  „Cała Polska Ładnie Mówi”, zadaniem którego jest:
-propagowaniepoprawnej wymowy wśród dzieci przedszkolnych i uczniów szkół
-wzbogacenie słownika dziecka
-motywowanie do pracy nad poprawną wymowa przez zapoznanie dzieci z podobnymi problemami
-nawiązanie współpracy między specjalistami/logopedami i wzbogacenie warsztatu pracy
-promocja własnego regionu
-rozwijanie postaw partiotycznych
A jak to działa?
Już niebawem w korytarzu naszego przedszkola pojawi się mapa, na której umieszczane będą kartki pocztowe z całej Polski. Przedszkola i szkoły w różnych województwach wymieniają się pocztówkami, ale i kartami logopedycznymi pokazującymi, jak w danej placówce dzieci uczęszczające na terapię logopedyczną pracują i ćwiczą swoją mowę. Poznamy nie tylko sposób, w jaki pracują inne dzieci, ale dowiemy się także sporo na temat miasta lub miejscowości z której otrzymaliśmy daną pocztówkę. 
 
Kamienie milowe rozwoju mowy dziecka
 
2-3 rok życia
Słyszenie i rozumienie:
rozróżnia przeciwieństwa (idź -stój, nie ma-jest); wykonuje bardziej złożone instrukcje (weź misia i chodź do mamy); wskazuje części ciała;
Mowa:
nazywa większość przedmiotów znanych z otoczenia,  wymawia poprawnie coraz więcej głosek (wszystkie samogłoski oraz spółgłoski: m, n, b, p, d, t, ł, j, k, g, l); trudne głoski może zastępować łatwiejszymi (zamiast „szalik” – salik, sialik);
 
3-4 rok życia
Słyszenie i rozumienie:
reaguje na głos z innego pokoju i komunikaty z radia lub telewizji; potrafi odróżni mowę zniekształconą od prawidłowej „sanki-sianki”.
Mowa:
jest rozumiana przez osoby obce; buduje coraz dłuższe zdania; coraz więcej pyta, odpowiada na proste pytania (kto, co, gdzie, z kim, w czym); często upraszcza najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r); zwykle mówi płynnie, czasem mogą pojawić się zawahania, powtórzenia dźwięków, sylab, wyrazów, przeciągania głosek, tzw. rozwojowa niepłynność mowy.
 
4-5 rok życia
Słyszenie i rozumienie:
z uwagą słucha prostego opowiadania i potrafi odpowiedzieć na pytania związane z treścią; rozumie komunikaty wypowiadane przez osoby obce.
Mowa:
zadaje bardzo dużo pytań; może wymawiać najtrudniejsze głoski (sz, ż, cz, dż, r); buduje bogate zdania – używa coraz więcej przymiotników; potrafi opowiedzieć prostą historyjkę; stosuje podstawowe reguły gramatyczne, choć czasem jeszcze je myli.
 
5-6 rok życia
Słyszenie i rozumienie:
rozumie trudniejsze instrukcje (np. Klaśnij w dłonie, a potem połóż ręce na kolanach); potrafi wysłuchać dłuższego opowiadania, bajkę, rozumie morał; rozumie określenia typu: pod, na, obok; prawidłowo interpretuje znaki symboliczne.
Mowa:
mowa jest wyraźna i poprawna, prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego; poprawnie buduje zdania – stosuje reguły gramatyczne.
 
 
Motoryka duża i mała, czyli  o sprawności naszych dzieci
Aby przybliżyć problem, najpierw trochę teorii:
-motoryka- to pojęcie określające sprawność fizyczną człowieka i jego zdolność do wykonywania wszystkiego, co jest związane z ruchem.
-motoryka duża- to sprawność fizyczna całego ciała
-motoryka mała- to sprawność dłoni, palców, ale i nie tylko…. To również wszelkie ruchy precyzyjne w obrębie aparatu artykulacyjnego.
Prawidłowy rozwój motoryki dużej warunkuje prawidłowy rozwój motoryki małej (malowanie, rysowanie, pisanie) a także mówienie!! (prawidłowa artykulacja).
Motorykę dużą oraz małą dziecko ciągle musi stymulować poprzez różnego rodzaju aktywność fizyczną (ruchową) od skakania począwszy a na pisaniu i mówieniu skończywszy.
Poprzez wspólne zabawy z rodzicami nasze pociechy nie tylko bawią się, ale również usprawniają, ćwiczą, stymulują i doskonalą swój rozwój fizyczny , emocjonalny i poznawczy. Malowanie, kolorowanie a potem pisanie, czyli doskonalenie i usprawnianie ruchów motoryki małej to bardzo ważny etap w rozwoju dzieci przedszkolnych, dlatego rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę na sposób trzymania przez dziecko kredki, ołówka czy pisaka.
Poniżej przedstawiam etapy i sposoby uchwytu narzędzia pisarskiego przez dzieci.