Przedszkole nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Zakończenie zajęć kółka muzyczno-ruchowego

Za nami kolejny rok zabaw muzyczno- ruchowych i umuzykalniających. Na cotygodniowych zajęciach , rozwijaliśmy wrażliwość muzyczną oraz umiejętność słuchania muzyki klasycznej i rozrywkowej. Doskonaliliśmy koordynację słuchowo-ruchową oraz wzrokowo-ruchową. Graliśmy na instrumentach, bum- bum rurkach oraz wesoło bawiliśmy się z sigumą ucząc się kilku układów rytmicznych i ruchowych. Na zajęciach często wykorzystywaliśmy utwory i zabawy Marii Tomaszewskiej. Potrafimy aktywnie słuchać muzyki , nauczyliśmy się też  prostych układów tanecznych.

Na zajęcia uczęszczało 17 dziewczynek z grup 5 i 6 – latków. Dziękujemy dzieciom za zaangażowanie , wspólne zabawy i wasze uśmiechy !

B. Fijał, A. Górka, A. Miś, J. Baran